Usuwanie folii rolniczych na terenie Gminy i Miasta Żuromin

W związku z przygotowywaniem przez Gminę i Miasto Żuromin wniosku o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego – „Usuwania folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o przekazywanie do Urzędu Gminy i Miasta niezbędnych informacji dotyczących ilości zgromadzonych odpadów:
• Folii rolniczych,
• Siatki i sznurka do owijania balotów,
• Opakowań po nawozach,
• Opakowań typu Big-Bag.
Powyższe informacje należy przekazywać na formularzu zgłoszeniowym

Formularze należy składać:

  • drogą elektroniczną na adres: sekretariat@zuromin.info lub
  • za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres Urzędu: Urząd Gminy i Miasta Żuromin, pl. Józefa Piłsudskiego 3, 09-300 Żuromin lub
  • osobiście w pokoju nr 17 (I piętro) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 lutego 2023 roku (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy i Miasta Żuromin).

  • Odbiór odpadów, w przypadku otrzymania dofinansowania, będzie się odbywał z jednego punktu wyznaczonego na terenie Gminy i Miasta Żuromin.
    Formularze złożone po terminie nie będą uwzględnione w składanym przez Gminę wniosku. Koniecznym warunkiem przekazania przedmiotowej informacji jest potwierdzenie klauzuli informacyjnej dotyczącej RODO.