Realizacja Programu Priorytetowego Czyste Powietrze na terenie Gminy i Miasta Żuromin

Na terenie Gminy i Miasta Żuromin trwa realizacja programu “Czyste Powietrze”

Czyste Powietrze to program rządowy, którego celem jest redukcja emisji szkodliwych substancji do atmosfery. W ramach programu właściciele domów jednorodzinnych mogą starać się o dotację lub pożyczkę na wymianę źródła ciepła albo prace związane z termomodernizacją.

GminaLiczba złożonych wnioskówLiczba zawartych umówLiczba zrealizowanych przedsięwzięćKwota wypłaconych dotacji
Żuromin230203881670881,53

Informacje zawarte w zestawieniu pobrane zostały z wewnętrznego systemu teleinformatycznego WFOŚiGW w Warszawie i dotyczą okresu od początku trwania Programu Czyste Powietrze, tj. od dnia 19.09.2018r do dnia 31.12.2022r.