Dzień Kobiet z organizacjami pozarządowymi

Wczoraj odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Środa z organizacjami”.  Prowadzącymi spotkanie były Edyta Kozera i Aldona Olszewska z Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Na spotkaniu poruszono tematy dotyczące m.in. księgowości w organizacjach pozarządowych oraz pozyskiwania funduszy zewnętrznych. Owocem spotkania było również założenie nowego Stowarzyszenia przez grupę lokalnych działaczy.

Ze względu na przypadające wczoraj święto (Dzień Kobiet), to spotkanie było niewątpliwie inne niż pozostałe. Burmistrz Aneta Goliat złożyła wszystkim paniom życzenia, a panowie ze Spółdzielni Socjalnej „Szansa” wręczyli wszystkim uczestniczkom spotkania kwiaty.  Seniorzy z żuromińskiego kluby oraz panie z Koła Gospodyń Wiejskich Porzeczki w Purzycach i Koła Gospodyń Wiejskich Babki z rodzynkami w Brudnicach przygotowały na spotkanie słodkości.

Dziękujemy wszystkim za obecność!