Program “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Gmina i Miasto Żuromin informuje iż Minister Rodziny i Polityki Społecznej  ogłosił nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023. Zadanie jest w całości finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Gmina i Miasto Żuromin złożyła wniosek o przyznanie środków finansowych  w ramach w/w Programu.

Link do programu:

https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej—edycja-2023

“Zadania współfinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego otrzymanych od Ministra”