„Zielona afera czyli ostatnie śledztwo inspektora Zgrozy”,

W środę w Żuromińskim Centrum Kultury odbył się dwa spektakle pt.: „Zielona afera czyli ostatnie śledztwo inspektora Zgrozy”, na który zostali zaproszeni uczniowie z żuromińskich szkół podstawowych. Spektakl zawierał treści dotyczące ocalenia przyrody i krajobrazu Polski w zakresie racjonalnej gospodarki odpadami, czystego powietrza wolnego od niebezpiecznych zagrożeń i konsekwencji toksycznych dioksyn, a także zdrowia człowieka w zakresie profilaktyki uzależnień od środków chemicznych i pobudzających.

Spektakl został przygotowany przez Ośrodek Edukacji i Kultury Ekologicznej z Gdańska.

Spektakle zostały sfinansowane przez Urząd Gminy i Miasta Żuromin z Funduszu Alkoholowego.