Fundusze na inwestycje

Gmina i Miasto Żuromin wnioskuje o środki zewnętrzne. W ostatnim czasie złożyliśmy kilkanaście wniosków o dofinansowanie wielu inwestycji.

– remont ulicy Lenartowicza, wniosek został złożony do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg . przewidywany koszt inwestycji to 1,5 mln zł. (dofinansowanie wynosi do 80% )

– Utworzenie i utrzymanie miejsc w żłobku w ramach rządowego programu „Maluch+”. W ramach programu planujemy utworzenie 48 dodatkowych miejsc w żłobku.

– Zakup samojezdnej zamiatarki drogowej z funkcją zamiatania na mokro – wniosek został złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, (dofinansowanie może wynieść 200 tys. zł.)

– Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego wnioskujemy również o dofinansowanie na wymianę dachu (azbest) na świetlicy wiejskiej w Chamsku w ramach programu „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych”. Koszt inwestycji to 185,5 tys. zł. (dotacja wynosi do 80% kosztów)

– „Mazowsze dla zwierząt” to kolejny program z którego chcemy skorzystać. Zakłada on ograniczenie zjawiska bezdomności dla zwierząt, kastrację i czipowanie. Wnioskujemy o ok 10 tys. zł. Całkowity koszt to 19 750 zł

– „Mazowsze dla klimatu” to program w ramach którego planujemy zmodernizować oświetlenia ulicznego. W ramach programu możemy otrzymać 200 tys. zł.

– „Mazowsze dla sportu” to program który umożliwi remont nawierzchni i ogrodzenia wraz z wymianą sprzętu na boisku sportowym przy Szkole Podstawowej nr 2 w Żurominie. Całkowity koszt inwestycji to 250 tys. zł. Dofinansowanie wyniesie 187,5 tys. zł.

Ubiegamy się zarówno o fundusze unijne, jak i też programów krajowych. Przed nami nowa perspektywa pozyskiwania środków zewnętrznych na rozwój Gminy i Miasta Żuromin.