Budowa Sali gimnastycznej w Chamsku – mamy wykonawcę

Rozstrzygnęliśmy przetarg na budowę Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Chamsku oraz wyposażenie i roboty wykończeniowe wraz z miejscami parkingowymi i drogami dojazdowymi.

Do przetargu zgłoszono 6 ofert. Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta F.H.T.U. „PLUS” s.c. Tomasz i Małgorzata Góralczyk, która za wykonanie inwestycji zaproponowała kwotę 2 698 340,00 zł..

Inwestycja będzie realizowana z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (600 000 zł) oraz Rządowego Funduszu Polski Ład (1 960 000 zł).  Obiekt zostanie wyposażony w sprzęt sportowy. W wyniku realizacji zadania powstanie profesjonalny obiekt sportowy. Będzie bezpłatny, ogólnodostępny, wykonany w technologii zapewniającej bezpieczeństwo użytkowników.

Zgodnie z umową, wykonawca ma 25 miesięcy na realizację inwestycji.

Wyboru inwestycji dokonali mieszkańcy Chamska w drodze konsultacji społecznych.