Prośba o zgłaszanie par obchodzących 50-rocznicę ślubu

Urząd Stanu Cywilnego w Żurominie uprzejmie prosi o zgłaszanie par, które w 2023 roku obchodziły i będą obchodzić 50-rocznicę ślubu „ZŁOTE  GODY”,  tj., które zawierały związek małżeński w 1973 roku w terminie do 30 czerwca 2023 r. 

Bardzo proszę o zainteresowanie się osób bliskich, w których rodzinach żyją JUBILACI.

Wszystkie Pary, które chcą otrzymać Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie i są zainteresowane uczestnictwem w tej uroczystości, proszone są o kontakt z Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Żurominie, osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego, pokój Nr 1.

Aby małżonkowie mogli otrzymać Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, należy wypełnić specjalny formularz, który jest dostępny w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Wobec Par Małżeńskich, które dokonają zgłoszenia, w wyżej wymienionym terminie, zostanie wszczęta procedura wystąpienia z wnioskiem  o Nadanie Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Urząd Stanu Cywilnego w Żurominie, kontakt: nr telefonu 23 657 24 61