Złota odznaka dla Burmistrz

Zarząd Główny Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów przyznał burmistrz Anecie Goliat Złotą Odznakę Honorową za wybitne zasługi dla Związku. Uroczyste wręczenie odznaki odbyło się w niedzielę podczas spotkania członków PZERiI.

Odznakę otrzymał również prezes żuromińskiego Koła PZERiI Jan Lotarski.

Gratulujemy!