„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”-

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żurominie realizuje Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”-edycja 2023, ogłoszony przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, na który otrzymał środki finansowe w kwocie 23 367,97 zł. Program jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Celem w/w Programu jest w szczególności zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępności do usług asystencji osobistej, a tym samym do poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych.

Uczestnikami Programu są 4 osoby niepełnosprawne, – mieszkańcy Gminy i Miasta Żuromin, zakwalifikowane do Programu zgodnie z przeprowadzonym naborem, dla których usługa asystencji osobistej świadczona będzie w okresie od maja do listopada 2023 r.

Usługa asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej to nie tylko pomoc w codziennych czynnościach, ale też towarzyszenie przy wizycie w urzędzie, w kontaktach z innymi, w wydarzeniach kulturalnych, rozrywkowych czy sportowych. To sposób, by osoby niepełnosprawne mogły uczestniczyć w życiu społecznym.  

Asystent osobisty udziela wsparcia osobie niepełnosprawnej, które przebiega pod jej kierownictwem. Zobowiązany jest on zatem do takiego postępowania, aby umożliwić osobom niepełnosprawnym na bardziej aktywny, indywidualny i niezależny sposób życia.