Termomodernizacja “dwójki”

Trwa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Żurominie. W ramach inwestycji na dachu budynku zostały już zamontowane panele fotowoltaiczne.

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach zadania pn. “Infrastruktura fotowoltaiczna wraz z systemem zarządzania energią na budynkach użyteczności publicznej wraz z termomodernizacją szkół podstawowych”. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych.

Koszt całkowity przedsięwzięcia to 5 200 000 zł