Ruszyła przebudowa ulic w Żurominie

Rozpoczęły się prace związane z rozbudową i przebudowę ulic: Żeromskiego, Lipową, Makową oraz Różaną oraz przebudową ulic: Akacjowej, Kwiatowej i Wiosennej w Żurominie wraz z infrastrukturą.

Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Budowlane „Domex”. Koszt inwestycji to 4 608 567,30.

Na to zadanie otrzymaliśmy 4 560 000,00 zł. z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych.