“Tak dla czystego powietrza” – konkurs plastyczny

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy i Miasta Żuromin do udziału w konkursie plastycznym pn.”Tak dla czystego powietrza”.

Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy plastycznej dowolną techniką na formacie A3 wraz z hasłem promujących czyste powietrze, tematycznie związaną z ochroną powietrza.

Konkurs zostanie przeprowadzony w 3 kategoriach wiekowych:

I kategoria – uczniowie klas I – III szkoły podstawowej

II kategoria – uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej

III kategoria – uczniowie klas VII – VIII szkoły podstawowej

Prace należy składać osobiście, nadsyłać pocztą lub przesyłką kurierską (na koszt nadsyłającego) do dnia 7 marca 2024r (decyduje data doręczenia) na adres: Urząd Gminy i Miasta w Żurominie, Pl. Piłsudskiego 3, 09-300 Żuromin. Z dopiskiem „Konkurs plastyczny”.

Szczegóły uczestnictwa w konkursie znajdują się w Regulaminie znajdującym się poniżej