Szansa dla wspólnot na nowe źródła ogrzewania

Burmistrz Michał Bodenszac podpisał umowę na dofinansowanie w ramach programu „Ciepłe mieszkanie”, dzięki temu będzie możliwa wymiana nieefektywnych źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych.

Program priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie” ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Wsparciem objęte będą przedsięwzięcia polegające na wymianie nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawie efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w tym budynkach, w których powstała wspólnota mieszkaniowa (w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali) obejmująca od 3 do 7 lokali mieszkalnych, spełniające warunki Programu.

Intensywność dofinansowania dla beneficjentów końcowych uzależniona jest od:

1) dochodów beneficjenta końcowego lub osób w jego gospodarstwie domowym i ustalona została na poziomie:

– podstawowym  – do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 16 500 zł,

– podwyższonym – do 60 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 27 500 zł,

– najwyższym  – do 90 % kosztów kwalifikowany, nie więcej niż 41 000 zł.

2) rodzaju przedsięwzięcia we wspólnocie:

– do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 375 000 zł.

Kwota dotacji wyniesie do 350 000 zł po przeprowadzeniu naboru dla beneficjentów końcowych. Przedsięwzięcie zostanie wykonane do dnia 30.09.2025r .