Nie wstydź się – nie jesteś sam!

Uzależnienie to choroba, która może dotknąć każdego.

Nadużywanie alkoholu, leków czy środków odurzających to nałóg, który niszczy organizm, życie rodzinne oraz prowadzi do wykluczenia społecznego. Pierwszym krokiem do życia w trzeźwości jest uświadomienie sobie problemu.

Gdzie szukać pomocy w uzależnieniu, dzięki której chory uzyska pomoc?

Fachową pomoc dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych otrzymasz:

Miejsko Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Urząd Gminy i Miasta w Żurominie,

pokój nr 22 – podinsp. ds. społecznych mgr Marzena Kortes-Jasińska

Plac Józefa Piłsudskiego 3, pokój nr 22, Żuromin

Punkt konsultacyjno-informacyjny 

Czwartek 16.00-19.00

Plac Józefa Piłsudskiego 27, 09-300 Żuromin

(pierwszy i trzeci czwartek miesiąca mgr Ewa Anna Leśniewska, drugi i czwarty czwartek miesiąca Marianna Pypka)

Grupa AA i Al-Anon 

Piątek 18.00 – 20.00

Plac Józefa Piłsudskiego 27, Żuromin

Grupa Wsparcia z terapeutą Jerzym Łączyńskim 

Sobota 16.00-18.00

Plac Józefa Piłsudskiego 27, Żuromin

(oprócz ostatniej soboty miesiąca)

Dyżur Psychologa – mgr Janusz Szymański 

Środa 13.00 – 16.00

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Specjalistyczne Poradnictwo Rodzinne w Żurominie

ul. Lidzbarska 27, Żuromin

Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu
ul. Szpitalna 56,  tel. 23 6572 201 wew. 360
psycholog, certyfikowany specjalista uzależnień – mgr Magda Janusz wtorek – 12.00 do 19.00, środa 8.00 13.00, czwartek 12.00 – 19.00, piątek 13.00- 15.00
psycholog, certyfikowany specjalista uzależnień – mgr Anna Wyroda wtorek 8.00 – 14.00, piątek 8.00 – 14. 00.
psychiatra – dr Sławomir Pusz poniedziałek 7.00 – 800, środa 7.00 – 8.00.