Sesja Rady Miejskiej

W środę, 22 maja o godz. 15:00 odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Żurominie.

Porządek obrad:

1) Otwarcie obrad.
2) Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3) Przyjęcie protokołu z I/24 Sesji Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 6 maj 2024r
4) Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Żurominie i ustalenia ich składu liczbowego.
5) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Żurominie.
6) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet radnych.
7) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy i Miasto Żuromin.
8) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej.
9) Podjęcie uchwały w sprawie wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy i Miasta Żuromin
10) Wolne wnioski i informacje.
10) Zakończenie obrad.