Przyjęcia interesantów

Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin Michał Bodenszac przyjmuje interesantów we wtorki w godzinach 10:00 – 13:00.

Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin Beata Łebkowska przyjmuje interesantów w środy w godzinach 13:00 – 16:00.

Na spotkanie należy zapisać się w sekretariacie Urzędu lub telefonicznie, tel. 23 657 25 58.