Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich

Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin ustalił harmonogram przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich we wszystkich sołectwach Gminy Żuromin na kadencję 2024 – 2029. Wybory rozpoczną się 12 czerwca.