Utrudnienia w ruchu

Starosta Żuromiński informuje mieszkańców miasta Żuromin oraz miejscowości Poniatowo, Brudnice, Bądzyn, Dziwy i Nowe Konopaty o utrudnieniach w ruchu drogowym w związku z organizacją XIV Powiatowego Rajdu, który odbędzie się w dniu 15 czerwca 2024r. w godz. 10:00 – 17:00 na trasie Poniatowo – Brudnice – Bądzyn – Dziwy – Nowe Konopaty.