Spotkanie z sołtysami

W gminie Żuromin zakończyły się wybory na sołtysów. Rozpoczęcie kadencji w sołectwach to dobry czas, aby omówić zasady współpracy i funkcjonowania. W związku z tym w Urzędzie odbyło się spotkanie Burmistrza Michała Bodenszaca z sołtysami. W spotkaniu uczestniczyli również pracownicy Urzędu, którzy zajmują się sprawami sołectw.