Drogi już po remoncie

Zakończyliśmy realizację inwestycji związanej z przebudową, budową i remontem dróg na terenie Gminy i Miasta Żuromin.  W ramach realizacji tego zadania przebudowaliśmy i wyremontowaliśmy drogę w Młudzynie, drogę Będzymin – Siemcichy, w Żurominie ulice Szkolną, Grunwaldzką, Brzozową, Ks. Popiełuszki i Leszczynową. Koszt inwestycji to 5 400 000 zł. Na jej realizację Gmina i Miasto Żuromin otrzymała dofinansowanie z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład.