Odmalujemy oznakowanie poziome ulic.

Już wkrótce na terenie gminy i miasta rozpocznie się malowanie oznakowania poziomego jezdni i zatok parkingowych. Zakończyła się procedura wyboru wykonawcy zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożył firma Linko Sp. z o.o. z Warpalic. Oznakowanie odmaluje za kwotę 51 680, 00

Odmalowane zostaną linie segregacyjne i krawędziowe, miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych, zatoki autobusowe, linie na przystankach autobusowych, przejścia dla pieszych oraz inne drobne elementy oznakowania.

Malowanie potrwa do 12 sierpnia.