Lekcja Czytania

W dniu 15.05.2017 r. w Powiatowo-Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żurominie odbyła się niecodzienna  lekcja  języka polskiego.

„Lekcja Czytania”  to warsztaty  teoretyczno –  literackie , które dotyczyły  analizy  wiersza „ Korytarz” autorstwa Ewy Lipskiej. Lekcję prowadziła  dr Mirosława  Radowska –Lisak  – pracownik naukowy  Wydziału Filologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Poprzez  lekcję  chcieliśmy, aby młodzież  dostrzegła  docieranie do sensu dzieła na różnych poziomach interpretacji, kompozycji, środków artystycznych i języka .

W zajęciach  uczestniczyli uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Żurominie.

Zapraszamy na kolejne spotkania w bibliotece.