U W A G A !!! MIESZKAŃCY ŻUROMINA !!!

Informuję, że w dniu 6 czerwca 2017 roku podczas ćwiczenia RENEGADE – SAREX 17/I zostanie przeprowadzona na terenie miasta Żuromina głośna próba syren alarmowych.

 W godzinach od 9:00 – 13:00 w ramach ćwiczenia będą ogłaszane syrenami alarmowymi sygnały alarmowe, dźwiękowe, zgodnie z tabelą sygnałów alarmowych[1]:

  • sygnał akustyczny modulowany trwający 3 minuty oznacza ogłoszeniu alarmu
  • sygnał akustyczny ciągły trwający 3 minuty oznacza odwołanie alarmu

 

Nadawane sygnały alarmowe będą miały charakter ćwiczebny i nie będą związane z wystąpieniem zagrożenia.

Proszę o zachowanie spokoju i niepodejmowanie żadnych działań.

Głośna próba ma na celu sprawdzenie systemu wykrywania i alarmowania, zapoznanie ludności z obowiązującymi sygnałami alarmowymi i sposobami postępowania po ich ogłoszeniu.

 

Za niedogodności, które mogą powstać w wyniku uruchomienia syren alarmowych serdecznie przepraszamy.

 

Burmistrz

Szef Obrony Cywilnej

Gminy i Miasta Żuromin

 

/ – / Aneta Goliat

 

[1] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. poz. 96)