Noc Bibliotek 2017r.

3 czerwca Powiatowo – Miejska Biblioteka Publiczna w Żurominie włączyła się w Ogólnopolską Akcję NOC BIBLIOTEK 2017. Do wspólnej zabawy zaprosiliśmy zuchy i harcerki młodsze ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Żurominie.

Żuromińska Noc w Bibliotece rozpoczęła się grą miejską  „Czytanie porusza… czyli żuromińskie historie”. Celem gry było przybliżenie zuchom i harcerkom młodszym  historii tzw. „małej Ojczyzny” czyli Żuromina, popularyzacja literatury dziecięcej , rozszerzenie oferty kulturalnej biblioteki, kształtowanie aktywnej postawy wobec dziedzictwa literackiego i kulturowego.

W grze wzięło udział 15 zuchów i harcerek młodszych, podzielonych na trzy drużyny, których zadaniem było przemierzenie wyznaczonych punktami kontrolnymi tras, odnalezienie wskazówek i wykonanie zawartych w nich poleceń. W ostatnim punkcie kontrolnym na każdą grupę czekała niespodzianka w postaci rekwizytu – antyku.  Opiekunami  grup były : niebieskiej – Pani Beata Wiśniewska, czerwonej – Pani Tamara Grześkiewicz, zielonej – Pani  Patrycja Grześkiewicz.  Ostatnim punktem na mapie gry miejskiej była biblioteka. Tutaj uczestnicy w książkach mogli odnaleźć  wiadomości , które były potrzebne do wykonania poleceń.