Zakończenie warsztatów literackich z Agnieszką Lis

W dniach 06.06.2017 r. – 07.06.2017  w Powiatowo-Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żurominie  odbyły się kolejne warsztaty literackie   z pisarką Agnieszką Lis .

Uroczyste zakończenie  całego cyklu „Kreatywnego pisania” miło miejsce  7.06.017 r. o godzinie 12.00 w Czytelni biblioteki .  Na uroczystości  obecne były również : Małgorzata Kraśniewska-Dyrektor  Miejskiej Biblioteki Publicznej  oraz Miejsko –Gminnego Domu Kultury w Bieżuniu , Paula  Borkowska –dziennikarz  Kuriera Żuromińskiego  oraz Adam Ejnik- dziennikarz Radia 7.  Uczestnicy warsztatów otrzymali  dyplomy pamiątkowe ,  natomiast  pisarka  podsumowała zajęcia i podziękowała za wspólną pracę .

Następnie   zostały  wręczone nagrody   i dyplomy  w konkursie na opowiadanie zorganizowanym przez Powiatowo-Miejską Bibliotekę Publiczną i Agnieszkę Lis temat opowiadania : KWIAT.

Zwycięskie opowiadanie można przeczytać na stronie Powiatowo-Miejskiej Biblioteki Publicznej.