Turniej Szachowy

  • Zdjęcie-0575
  • Zdjęcie-0577
  • Zdjęcie-0581
  • Zdjęcie-0582
  • Zdjęcie-0584
  • Zdjęcie-0586
  • Zdjęcie-0587

Turniej Szachowy, który odbył się 10.06.2017 w Żuromińskim Centrum Kultury.