Zakończenie projektu “Umiem pływać”

Program powszechnej nauki pływania “Umiem pływać” zakończony. Program ten jest propozycją uczestnictwa w dodatkowych zajęciach sportowych dla uczniów, którzy chcą podejmować aktywność fizyczną poza obowiązkowymi zajęciami wychowania fizycznego. Program kierowany był do dzieci – uczniów klas I – III szkół podstawowych w całym kraju, bez selekcjonowania na mniej lub bardziej sprawnych czy uzdolnionych ruchowo uczniów.

Z terenu Gminy i Miasta Żuromin w tej edycji programu uczestniczyło czterdziestu pięciu uczniów. Przez dziesięć tygodni systematycznie dzieci  brały udział w lekcjach pływania na basenie w Sierpcu. Dzieci na zakończenie projektu otrzymały pamiątkowe medale i dyplomu ukończenia projektu.