Projekt edukacyjny „Jesteśmy aktywni tu i teraz”

 

 

 

 

 

14 września 2017r. odbyło się spotkanie integracyjne uczestników i gości projektu edukacyjnego „Jesteśmy aktywni tu i teraz”, który będzie realizowany od września do grudnia 2017 roku przez Powiatowo-Miejską Bibliotekę Publiczną w Żurominie w partnerstwie z Fundacją PZU.

Beneficjentami projektu jest 10-cio osobowa grupa uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie. Naszą wspólną przygodę równania szans w środowisku rówieśniczym rozpoczęliśmy imprezą integracyjną. Młodzież chętnie i z wielkim zaangażowaniem uczestniczyła w spotkaniu, któremu towarzyszył mini koncert zespołu Silent, działającemu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Kuczborku-Osadzie. Uczestnicy chętnie dzielili się swoimi umiejętnościami muzycznymi i wokalnymi.

Pani Dyrektor przedstawiła program projektu, w którego skład wchodzą:

– zajęcia multimedialne – Szkoła Specjalna

– zajęcia z muzykoterapii – Centrum Edukacji i Rozwoju LOGOS

– zajęcia z integracji sensorycznej – Centrum Edukacji i Rozwoju LOGOS

– zajęcia z arteterapii i zabawy z książką – Powiatowo-Miejska Biblioteka Publiczna

– teatrzyk profilaktyczny poruszający tematykę przeciwdziałania agresji i przemocy

– zajęcia o tematyce historycznej – „Kto Ty jesteś…”, „Wiem kim jestem”.

 

Serdecznie dziękujemy zespołowi za umilenie naszej imprezy integracyjnej!