NarkoMEM

Żuromińskie Centrum Kultury ogłasza konkurs dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Żuromin. Tematem Konkursu jest zaprojektowanie Antynarkotykowego MEMA. Celem konkursu jest wzrost poziomu wiedzy na temat negatywnych skutków zażywania narkotyków i środków psychoaktywnych, zainspirowanie do działania w zakresie profilaktyki narkomanii, umiejętność wyrażania własnych przemyśleń i spostrzeżeń na temat narkotyków, środków psychoaktywnych i skutków ich zażywania.

Jury wyłoni trzy najlepsze MEMY których twórcy otrzymają nagrody rzeczowe. Dodatkową nagrodą jest wydrukowanie kubków ze zwycięskim MEMEM oraz publikacja MEMA w mediach. Patronat nad Konkursem sprawują: Urząd Gminy i Miasta Żuromin, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych