Podziękowanie za udział w akcji “BohaterON”

Powiatowo-Miejska Biblioteka Publiczna  w Żurominie otrzymała podziękowanie  za włączenie się w akcję  BohaterON- włącz historię  kartki dla Powstańców .

Podziękowanie kierujemy jednak  przede wszystkim   do   nauczycieli  i uczniów  :

-Szkoły Podstawowej  Nr 2 w Żurominie ,

– Samorządowej Szkoły  Podstawowej  w Kliczewie  Dużym ,

-Zespołu  Szkół  Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II  w Żurominie ,

– Liceum Ogólnokształcącego  im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie  ,

-Szkoły  Podstawowej  nr 1  w  Żurominie .

Do Powstańców  Warszawskich   wysłano łącznie  109  kartek .

Serdecznie dziękujemy!