Urząd Gminy i Miasta Żuromin

I. Kierownictwo Urzędu:

1. Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin – mgr Aneta Goliat

2. Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin –

3. Sekretarz Gminy i Miasta – mgr Maria Iwona Kortes
– numer wewnętrzny centrali telefonicznej – 48

4. Skarbnik Gminy – mgr Grażyna Sikut
– numer wewnętrzny centrali telefonicznej -26

II. Komórki organizacyjne:

Wydział Organizacyjny (Or)

1. kierownik wydziału – mgr Emilia Waszczuk
– numer wewnętrzny centrali telefonicznej – 22

2. Informatyk – mgr Suchoparski Piotr
– numer wewnętrzny centrali telefonicznej -33

3. stanowisko ds. kadr i archiwum – Wróblewska Teresa
– numer wewnętrzny centrali telefonicznej -31

4. referent ds. społecznych – mgr Kortes – Jasińska Marzena
– numer wewnętrzny centrali telefonicznej -45

5. stanowisko ds. płac – Ostrowska Eliza
– numer wewnętrzny centrali telefonicznej – 31

6. referent ds. społecznych – mgr Alicja Gajewska
– numer wewnętrzny centrali telefonicznej -45

7. informatyk, koordynator ds. dostępności – mgr Mariusz Bryska
– numer wewnętrzny centrali telefonicznej -33

8. stanowisko ds. kancelarii (sekretariat) – lic. Ewa Jabłońska
– numer wewnętrzny centrali telefonicznej -20, 27

Wydział Finansów (FN)

1. Skarbnik Gminy – mgr Grażyna Sikut
– numer wewnętrzny centrali telefonicznej -26

2. stanowisko ds. działalności gospodarczej i podatku od środków transportu – mgr Rudowska Bożena
– numer wewnętrzny centrali telefonicznej -37

3. stanowisko ds. księgowości – mgr Karolina Huba
– numer wewnętrzny centrali telefonicznej -46

4. stanowisko ds. księgowości podatkowej – mgr Ulanowska Dorota
– numer wewnętrzny centrali telefonicznej -52

5. stanowisko ds. wymiaru podatku – Karczewska Marzena
– numer wewnętrzny centrali telefonicznej -29

6. stanowisko ds. księgowości – mgr Kalinowska Marta
– numer wewnętrzny centrali telefonicznej -40

7. stanowisko ds. księgowości i obsługi kasy – mgr Brygida Sznyter
– numer wewnętrzny centrali telefonicznej -38

8. stanowisko ds. księgowości – mgr Szczepańska Ewa
– numer wewnętrzny centrali telefonicznej -40

9.stanowisko ds. księgowości – mgr Edyta Sobczak
– numer wewnętrzny centrali telefonicznej -36

Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Planowania Przestrzennego (GGNR i PP)

1. kierownik wydziału – mgr Czaplińska Teresa
– numer wewnętrzny centrali telefonicznej -35

2. stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami – Grześkiewicz Regina
– numer wewnętrzny centrali telefonicznej -24

3. referent ds. gospodarki nieruchomościami – mgr Katarzyna Cyrankowska
– numer wewnętrzny centrali telefonicznej -24

4. stanowisko ds. planowania przestrzennego – mgr inż. Maria Jędrzejewska
– numer wewnętrzny centrali telefonicznej -24

5. pomoc administracyjna – mgr Marta Delekta
– numer wewnętrzny centrali telefonicznej -24

Wydział Infrastruktury, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (IBGKiOŚ)

1. kierownik wydziału – mgr inż. Wojciech Gowin
– numer wewnętrzny centrali telefonicznej -42

2. stanowisko ds. ochrony środowiska i budownictwa – mgr inż. Wnuk Aleksandra
– numer wewnętrzny centrali telefonicznej -23

3.stanowisko ds. realizacji inwestycji i gospodarki mieszkaniowej – mgr Beata Łebkowska
– numer wewnętrzny centrali telefonicznej -42

4. stanowisko ds. zespołu remontowo-budowlanego – Jerzy Marcinkowski
numer wewnętrzny centrali telefonicznej -23

5. stanowisko ds. księgowości w gospodarce komunalnej – mgr Anna Fabisiak
– numer wewnętrzny centrali telefonicznej -30

6. stanowisko ds. gospodarki komunalnej – mgr Anna Ziembińska
– numer wewnętrzny centrali telefonicznej -30

Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego (SO i USC)

1. kierownik USC i Wydziału Spraw Obywatelskich – mgr Kortes Maria
– numer wewnętrzny centrali telefonicznej -41

2. zastępca kierownika USC – mgr Suchoparska Beata
– numer wewnętrzny centrali telefonicznej -41

3. stanowisko ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych i spraw wojskowych, zastępca kierownika USC – mgr Wiśniewska Barbara
– numer wewnętrzny centrali telefonicznej -25

Wydział Oświaty Kultury Promocji Sportu i Zdrowia – (OKPSiZ)

1. kierownik wydziału – mgr Fijałkowska Bożena
– numer wewnętrzny centrali telefonicznej -39

2. stanowisko ds. administracji i gospodarki oświatowej – lic. Mendalka Renata
– numer wewnętrzny centrali telefonicznej -44

3. stanowisko ds. szkolnictwa i oświaty – mgr Mazurowska Joanna
– numer wewnętrzny centrali telefonicznej -44

4. stanowisko ds. sportu – Siemiątkowski Tomasz

5. pomoc administracyjna – mgr Bartłomiej Nowacki

Straż Miejska (SM)

1. komendant – Chęciński Wacław
– numer wewnętrzny centrali telefonicznej -28

2. strażnik – Majchrzak Waldemar
– numer wewnętrzny centrali telefonicznej -28

3. strażnik – Pajewski Wojciech
– numer wewnętrzny centrali telefonicznej -28

Samodzielne stanowiska pracy

1. stanowisko ds. Obrony, Zarządzania Kryzysowego BHP i administracji gospodarczej – mgr Czapliński Eugeniusz
– numer wewnętrzny centrali telefonicznej -34

2. stanowisko ds. obsługi rady i komisji – mgr Luiza Filaszkiewicz
– numer wewnętrzny centrali telefonicznej -52

3. stanowisko ds. zamówień publicznych – mgr inż. Wnuk Ewa
– numer wewnętrzny centrali telefonicznej -43

 

Uzyskaj wsparcie do 55%