Urząd Gminy i Miasta Żuromin

I. Kierownictwo Urzędu:

1. Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin – mgr Aneta Goliat
Adres e-mail: ugimz.ag@gmail.com

2. Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin – mgr Michał Bodenszac
Adres e-mail: zca.zuromin@gmail.com

3. Sekretarz Gminy i Miasta – mgr Iwona Kortes
Adres e-mail:
– numer wewnętrzny centrali telefonicznej – 48

II. Komórki organizacyjne:

Wydział Organizacyjny (Or)
1. kierownik wydziału – mgr Emilia Waszczuk
– numer wewnętrzny centrali telefonicznej – 31
Adres e-mail: kw.waszczuk@gmail.com

2. stanowisko ds. informatyki – mgr Suchoparski Piotr
– numer wewnętrzny centrali telefonicznej -33
Adres e-mail: ugimz@zuromin.info

3. stanowisko ds. kadr i archiwum – Wróblewska Teresa
Adres e-mail: kadry.zuromin@gmail.com
– numer wewnętrzny centrali telefonicznej -22

4. stanowisko ds. kancelarii (sekretarka) – mgr Katarzyna Cyrankowska
– numery wewnętrzne centrali telefonicznej -20, 27
Adres e-mail: sekretariat-zuromin@o2.pl

5. stanowisko ds. obsługi rady, komisji – mgr Luiza Filaszkiewicz
– numer wewnętrzny centrali telefonicznej -21
Adres e-mail: rada.zuromin@o2.pl

6. stanowisko ds. świadczeń społecznych– mgr Kortes – Jasińska Marzena
– numer wewnętrzny centrali telefonicznej -45

7. stanowisko ds. funduszu alimentacyjnego i świadczeń wychowawczych – mgr Kalinowska Marta
Adres e-mail: rds.zuromin@o2.pl
– numer wewnętrzny centrali telefonicznej -49

8. Pomoc administracyjna – mgr Alicja Gajewska
– numer wewnętrzny centrali telefonicznej -45

Wydział Finansów (FN)

1. Skarbnik Gminy – Grażyna Sikut
Adres e-mail: promocja@zuromin.info
– numer wewnętrzny centrali telefonicznej -26

2. stanowisko ds. działalności gospodarczej i podatku od środków transportu – mgr Rudowska Bożena
– numer wewnętrzny centrali telefonicznej -37
Adres e-mail: ewdz-zuromin@o2.pl

3. stanowisko ds. księgowości – Kowalska Jadwiga
– numer wewnętrzny centrali telefonicznej -46

4. stanowisko ds. księgowości podatkowej – mgr Ulanowska Dorota
– numer wewnętrzny centrali telefonicznej -52
Adres e-mail: d.ulanowska@o2.pl

5. stanowisko d/s wymiaru podatku – Karczewska Marzena
– numer wewnętrzny centrali telefonicznej -29
Adres e-mail: karczewska.marzena@gmail.com

6. stanowisko ds. księgowości i płac – mgr Ostrowska Eliza
– numer wewnętrzny centrali telefonicznej -40
Adres e-mail: eliza.ostr@o2.pl

7. stanowisko ds.obsługi kasy – mgr Brygida Sznyter
– numer wewnętrzny centrali telefonicznej -38
Adres e-mail: kasia7sz@wp.pl

8. stanowisko ds. księgowości – mgr Szczepańska Ewa
– numer wewnętrzny centrali telefonicznej -40
Adres e-mail: ewasz1251@wp.pl

9.stanowisko ds. księgowości – mgr Edyta Sobczak
– numer wewnętrzny centrali telefonicznej -36
Adres e-mail: finanse.zuromin@gmail.com

 

Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Planowania Przestrzennego (GGNR i PP)

1. kierownik wydziału – mgr Czaplińska Teresa
– numer wewnętrzny centrali telefonicznej -35
Adres e-mail: t.czaplinska@o2.pl

2. stanowisko ds. gospodarki nieruchomością – Grześkiewicz Regina
– numer wewnętrzny centrali telefonicznej -24

3. stanowisko ds. gospodarki ziemią –
– numer wewnętrzny centrali telefonicznej -24
Adres e-mail: geodezja.zuromin@o2.pl

4. stanowisko ds. planowania przestrzennego – mgr inż. Maria Jędrzejewska
Adres e-mail: geodezja.zuromin@gmail.com
– numer wewnętrzny centrali telefonicznej -24

 
Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Ochrony Środowiska (IBiOŚ)

1. kierownik wydziału – inż. Budzińska Marianna
– numer wewnętrzny centrali telefonicznej -47
Adres e-mail: budownictwo.zuromin@gmail.com

2. stanowisko ds. budownictwa – Wojciech Gowin
– numer wewnętrzny centrali telefonicznej -42
Adres e-mail: budownictwo.zuromin@gmail.com

3. stanowisko ds. ochrony środowiska i budownictwa – mgr inż. Wnuk Aleksandra
– numer wewnętrzny centrali telefonicznej -23
Adres e-mail: budownictwo.zuromin@gmail.com

4.stanowisko ds. realizacji inwestycji i gospodarki mieszkaniowej – mgr Beata Łebkowska
– numer wewnętrzny centrali telefonicznej -42
Adres e-mail: ugimz.bl@gmail.com

5. stanowisko ds. zespołu remontowo-budowlanego – Jerzy Marcinkowski
numer wewnętrzny centrali telefonicznej -23
Adres e-mail: budownictwo.zuromin@gmail.com

Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Zamówień Publicznych (GKMiZP)

1. kierownik wydziału – mgr inż. Wnuk Ewa
– numer wewnętrzny centrali telefonicznej -53
Adres e-mail: gkmizp@gmail.com

2. stanowisko ds. księgowości w gospodarce odpadami komunalnymi mgr Anna Fabisiak
– numer wewnętrzny centrali telefonicznej -30

3. stanowisko ds. gospodarki odpadami komunalnymi mgr Anna Ziembińska
– numer wewnętrzny centrali telefonicznej -30

 
Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego (SO i USC)

1. kierownik USC i Wydziału Spraw Obywatelskich – mgr Kortes Iwona
– numer wewnętrzny centrali telefonicznej -41
Adres e-mail: usc.zuromin@o2.pl

2. zastępca kierownika USC – mgr Suchoparska Beata
– numer wewnętrzny centrali telefonicznej -41
Adres e-mail: usc@zuromin.info

3. stanowisko ds. ewidencji ludności i spraw wojskowych – mgr Wiśniewska Barbara
– numer wewnętrzny centrali telefonicznej -25
Adres e-mail: wisniewska.b@o2.pl

 

Wydział Oświaty Kultury Promocji Sportu i Zdrowia – (OKPSiZ)

1. kierownik wydziału – mgr Fijałkowska Bożena
– numer wewnętrzny centrali telefonicznej -39
Adres e-mail: bozena.f10@gmail.com

2. stanowisko ds. administracji i gospodarki oświatowej – lic. Mendalka Renata
– numer wewnętrzny centrali telefonicznej -44
Adres e-mail: oswiata-zuromin@o2.pl

3. stanowisko ds. szkolnictwa i oświaty – mgr Mazurowska Joanna
– numer wewnętrzny centrali telefonicznej -44
Adres e-mail: oswiata.zuromin@gmail.com

4. stanowisko ds. sportu – Siemiątkowski Tomasz
Adres e-mail: siemiony1@interia.pl

 
Straż Miejska (SM)

1. komendant – Chęciński Wacław
– numer wewnętrzny centrali telefonicznej -28
Adres e-mail: sm.zuromin@o2.pl

2. strażnik – Majchrzak Waldemar
– numer wewnętrzny centrali telefonicznej -28

3. strażnik – Pajewski Wojciech
– numer wewnętrzny centrali telefonicznej -28

 

Samodzielne stanowisko pracy ds. Obrony Cywilnej, Zarządzania Kryzysowego, BHP i Administracji Gospodarczej

1. stanowisko ds. OC, Zarządzania Kryzysowego BHP i administracji gospodarczej – mgr Czapliński Eugeniusz
– numer wewnętrzny centrali telefonicznej -34
Adres e-mail: kryzys-oc@go2.pl