Budżet Obywatelski 20171

Zadania zgłoszone przez mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok (po zaopiniowaniu przez Wydziały Urzędu Gminy i Miasta Żuromin o spełnieniu wymogów formalnych).

 

Nazwa: Plenerowa siłownia – park ul. Lidzbarska – siłownia zewnętrzna

Opis: łączenie aktywności fizycznej z radością przebywania na świeżym powietrzu.

Koszt zadania: 57 199 zł.

 

Nazwa: Budowa parkingu i chodnika ul. Wetmańskiego przy Zielonym Rynku

Opis: ułatwienie znalezienia miejsca do zaparkowania samochodów w celu załatwienia spraw.

Koszt zadania: 100 000 zł.

 

Nazwa: Cyfryzacja Kina TON poprzez zakup projektora cyfrowego

Opis: reaktywacja kina, stworzenie aktualnej oferty filmowej dla wszystkich mieszkańców Żuromina i okolic

Koszt zadania: 99 630 zł.
Nazwa: Centrum – harcersko – oświatowe przy Zespole Szkół Nr i w Żurominie

Opis: wykorzystanie biura na bieżące potrzeby pracy biura Komendy Hufca ZHP Żuromin, miejsce zbiórek zuchów i harcerzy oraz miejsce szkoleń przyszłych instruktorów ZHP

Koszt zadania: 99 000 zł.
Nazwa: Teren rekreacyjny w parku przy ul. Zielonej w Żurominie – idealne miejsce aby zrobić „siłownię pod chmurką”

Opis: Miejsce rodzinnych spotkań

Koszt zadania 59 931,90 zł.
Nazwa: Rozbudowa rekreacyjnej części Stadionu Miejskiego w Żurominie – stworzenie siłowni plenerowej, zakup urządzeń do street workout.

Opis: Aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży, a także osób dorosłych i seniorów po 60 roku życia

Koszt zadania 100 000 zł.

 

Nazwa: Bezpieczne ulice i osiedla – poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego

Opis: Uświadomienie młodzieży o szkodliwości działania alkoholu i substancji psychoaktywnych na organizm człowieka

Koszt zadania: 100 000 zł.

 

Nazwa: Występ Zespołu Corazon Flamenco w Żuromińskim Centrum Kultury

Opis: propozycja hobby, formy ruchu oraz udział w imprezie

Koszt zadania: 8 000 zł.

 

Nazwa: „Radosny senior” – warsztaty w Żuromińskim Centrum Kultury

Opis: poprawa kondycji fizycznej seniora, poprawa zdrowia poprzez zmianę diety, spotkania towarzyskie seniorów, rozwijanie hobby

Koszt zadania: 8 100 zł.

 

Nazwa: Jarmark jezuicki (ewentualnie: reformacki lub świętego Antoniego) – wydarzenie społeczno – kulturalne o charakterze patriotyczno – historycznym.

Opis: Kultywowanie tradycji związanych ze swoim regionem. Odkrywanie historycznej tożsamości.

Koszt zadania: 89 000 zł.