Urząd Gminy i Miasta Żuromin Aktualności

Festyn w Kosewie

W sobotę 20 lipca zapraszamy do Kosewa. Będą atrakcje dla dzieci i dorosłych. Będzie muzyka i pyszne jedzenie. Startujemy o godzinie 17:00. Organizatorem festynu jest...

Odmalujemy oznakowanie poziome ulic.

Już wkrótce na terenie gminy i miasta rozpocznie się malowanie oznakowania poziomego jezdni i zatok parkingowych. Zakończyła się procedura wyboru wykonawcy zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożył...

Drogi już po remoncie

Zakończyliśmy realizację inwestycji związanej z przebudową, budową i remontem dróg na terenie Gminy i Miasta Żuromin.  W ramach realizacji tego zadania przebudowaliśmy i wyremontowaliśmy drogę...

Spotkanie z sołtysami

W gminie Żuromin zakończyły się wybory na sołtysów. Rozpoczęcie kadencji w sołectwach to dobry czas, aby omówić zasady współpracy i funkcjonowania. W związku z tym...

Zajęcia sportowe na Orliku

Zapraszamy na zajęcia sportowe na żuromińskim Orlik. Dzieci i dorośli mogą zapisać się na zajęcia sportowe pod okiem wykwalifikowanej kadry sportowej. Z bezpłatnych i różnorodnych...

Od poniedziałku 1 lipca zostaną uruchomione kolejne linie autobusowe w ramach transportu publicznego. Nowe trasy autobusów to: Żuromin – Kliczewo Małe – Żuromin Żuromin –...

Zapraszamy  do współtworzenia Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2025 rok

Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, zaprasza do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa...

Sesja Rady Miejskiej

W czwartek 27 czerwca o godzinie 15:00 odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Żurominie. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 3....