Urząd Gminy i Miasta Żuromin Aktualności

Pierwsza sesja Młodzieżowej Rady Miasta

16 marca odbyła się inauguracyjna sesja Młodzieżowej Rady Miasta Żuromin. Na sesję przybyli przedstawiciele poszczególnych samorządów uczniowskich wybrani przez członków samorządów z własnego grona. Zaprzysiężona...

Zbiórka materiałów opatrunkowych

Chorągiew Mazowiecka ZHP podjęła działania przygotowujące stworzenie apteczek indywidualnych dla ukraińskich żołnierzy. W tym celu uszyto już ponad tysiąc takich apteczek, które teraz trzeba uzupełnić...

Sesja Rady Miejskiej

W najbliższy czwartek 24 marca o godzinie 15:00 odbędzie się sesja Rady Miejskiej. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad.2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.3. Przyjęcie protokołu z...