Urząd Gminy i Miasta Żuromin Aktualności

Nabory do sekcji w ŻCK

Trwają nabory do sekcji plastycznej, wokalnej, tanecznej i teatralnej w Żuromińskim Centrum Kultury. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

Umowa w ramach PROW podpisana

18 lipca br. między Samorządem Województwa Mazowieckiego reprezentowanym przez Adama Struzika – Marszałka Województwa Mazowieckiego a Gminą i Miastem Żuromin reprezentowanym przez Anetę Goliat –...

Innowator Mazowsza

Samorząd Województwa Mazowieckiego ogłosił konkurs “Innowator Mazowsza” z nagrodami dla ludzi nauki i firm o nowatorskim podejściu do gospodarki, którzy zmieniają oblicze mazowieckiej gospodarki.