Naukowcy odwiedzili najmłodszych mieszkańców naszego miasta

Po raz kolejny odwiedziła nas delegacja z Politechniki Warszawskiej, która przeprowadziła warsztaty w formule Future City Game. Naukowcy odwiedzili najmłodszych mieszkańców naszego miasta. Gra przez nich przygotowana to odpowiednik memory tyle, że dotycząca śmieci. Zabawa polegała na tym, iż rozkłada się wszystkie karty na płaskiej powierzchni, odwrócone obrazkami do dołu, następnie odkrywa się je starając zebrać pary. Gdy wszystkie pary zostały zebrane dzieci decydowały do którego śmietnika wyrzucamy odpady znajdujące się na rysunku.

Warsztaty zostały przeprowadzone w ramach realizacji projektu „Zwiększenie udziału mieszkańców Żuromina w procesie zarządzania, monitoringu środowiskowego oraz kreowania wizji rozwoju miasta poprzez pobudzenie geopartycypacji społecznej” w ramach konkursu Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców.

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020