Tereny inwestycyjne

Kompleks nr 1

Działki: 37/5, 38/4
Powierzchnia: 0,3805 ha
Lokalizacja: Żuromin
Przeznaczenie w mpzp: 07 PU – teren zabudowy produkcyjno – usługowej

Kompleks nr 2

Działki: 37/6, 38/5
Powierzchnia: 1,0714 ha
Lokalizacja: Podstrefa Żuromin
Przeznaczenie w mpzp: 07 PU – teren zabudowy produkcyjno – usługowej

Kompleks nr 3

Działki: 37/7, 38/6
Powierzchnia: 0,5000 ha
Lokalizacja: Podstrefa Żuromin
Przeznaczenie w mpzp: 07 PU – teren zabudowy produkcyjno – usługowej

Kompleks nr 4

Działki: 39/8, 867/6
Powierzchnia: 1,0000 ha
Lokalizacja: Podstrefa Żuromin
Przeznaczenie w mpzp: 08 PU – teren zabudowy produkcyjno – usługowej

Kompleks nr 5

Działki: 39/7, 867/5
Powierzchnia: 0,5000 ha
Lokalizacja: Podstrefa Żuromin
Przeznaczenie w mpzp: 08 PU – teren zabudowy produkcyjno – usługowej

Kompleks nr 6

Działki: 39/5, 867/3
Powierzchnia: 1,0661 ha
Lokalizacja: Podstrefa Żuromin
Przeznaczenie w mpzp: 08 PU – teren zabudowy produkcyjno – usługowej

Kompleks nr 7

Działki: 2589/5, 2589/6
Powierzchnia: 0,4509 ha
Lokalizacja: Żuromin
Przeznaczenie w mpzp: 07U – teren zabudowy usługowej

Kompleks nr 8

Działki: 42
Powierzchnia: 0,7660 ha
Lokalizacja: Żuromin
Przeznaczenie w mpzp: w części 06 U – teren zabudowy usługowej i w części 03P – teren zabudowy produkcyjnej, skłądów, magazynów

Kompleks nr 9

Działki: 55/54
Powierzchnia: 1,0573 ha
Lokalizacja: Żuromin
Przeznaczenie w mpzp: 17 U – teren zabudowy usługowej i w części 01TTteren infrastruktury technicznej – telekomunikacja

Kompleks nr 10 – SPRZEDANY

Działki: 55/24
Powierzchnia: 0,3928 ha
Lokalizacja: Żuromin
Przeznaczenie w mpzp: realizacja i utrzymanie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów

Kompleks nr 11

Działki: 55/33
Powierzchnia: 1,2116 ha
Lokalizacja: Żuromin
Przeznaczenie w mpzp: 03PU – teren zabudowy produkcyjno – usługowej

Kompleks nr 12

Działki: 91/13
Powierzchnia: 0,6718 ha
Lokalizacja: Żuromin
Przeznaczenie w mpzp: w części 08U – teren zabudowy usługowej i w części 09ZL – teren lasu