Podstrefa Żuromin

Podstrefa Żuromin, to obszar 4,72 ha gruntów przeznaczonych pod inwestycje gospodarcze, należący do  Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Tereny Podstrefy Żuromin przeznaczone są na realizację i utrzymanie dużych obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz utrzymanie usług nieuciążliwych, składów i drobnej wytwórczości.

Szczegóły dotyczące inwestycji na Podstrefie Żuromin

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Urząd Gminy i Miasta Żuromin
Plac Józefa Piłsudkiego 3, 09-300 Żuromin
tel.: +48 23 6572558
e-mail: ugimz@zuromin.info
www.zuromin.info

Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna
ul. Barczewskiego 1, 10-061 Olsztyn
tel.: +48 89 535 02 41
e-mail: wmsse@wmsse.eu
www.wmsse.com.pl