Żuromiński Inkubator Przedsiębiorczości

Żuromiński Inkubator Przedsiębiorczości w Żurominie zaprasza osoby planujące założyć działalność gospodarczą i osoby prowadzące działalność do korzystania z oferty obejmującej:

najem lokali do prowadzenia działalności gospodarczej,

atrakcyjne stawki opłat za czynsz,

nieodpłatna reklama na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Żuromin.

Lokale przeznaczone do najmu w Żuromińskim Inkubatorze Przedsiębiorczości znajdują się w budynku Gminy i Miasta Żuromin przy ul. Warszawskiej 4 w Żurominie. Zasady przyjmowania podmiotów do Inkubatora i warunki korzystania określone zostały w Regulaminie.

Regulamin inkubatora Przedsiębiorczości

Wysokość stawek najmu powierzchni

Wniosek przystąpienia do Inkubatora

Zarządzenie nr 12/2018 Burmistrz Gminy i Miasta

Zarządzenie nr 18/2016 Burmistrza Gminy i Miasta