Jarmark Bożonarodzeniowy

W dniu 22 grudnia 2018r. na nowo wybudowanej Hali Targowej odbył się po raz pierwszy „Jarmark Bożonarodzeniowy”. Wydarzenie zaszczyciły swoją obecnością władze miasta reprezentowane przez Panią Burmistrz Anetę Goliat oraz Zastępcę Burmistrza Pana Michała Bodenszaca. W przygotowanie imprezy zaangażowali się pracownicy Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie oraz Żuromińskiego Centrum Kultury. Wszyscy mamy nadzieję że Jarmark Bożonarodzeniowy co roku zagości w naszym mieście.