Kategoria: Aktualności

Kanalizacja na ulicy Popiełuszki

Na ulicy Popiełuszki w Żurominie powstaje kanalizacja deszczowa. Inwestycja jest realizowana przez Zakład Usług Technicznych Budownictwa Andrzej Osiecki z Sierpca za cenę brutto 407 827,14...

Nowa droga przy szkole

Trwa budowa drogi przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Żurominie. Zadanie jest realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy i Miasta Żuromin. Droga z pewnością usprawni...

Sesja Rady Miejskiej

We wtorek 30 listopada o godzinie 15:00 odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Żurominie. Porządek obrad Otwarcie obrad. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. Podjęcie uchwały w...

Trwa budowa

Trwa budowa ulicy Pileckiego i ulicy Kółkowej w Poniatowie. Inwestycja przewiduje powstanie ścieżek pieszo – rowerowych, chodnika i nowej nawierzchni na drodze. W ramach inwestycji...

Modernizacja drogo Olszewo – Sadowo

Zakończyły się prace związane z modernizacją drogi gminnej Olszewo – Sadowo. Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Inżynieryjnych PRDI S.A. z Mławy. Koszt inwestycji...