Kategoria: Aktualności

Przebudowa ul. Strzeleckiej w Żurominie

Rozpoczęły się prace związane z przebudową ul. Strzeleckiej w Żurominie, położonej przy terenach inwestycyjnych należących do podstrefy Żuromin obejmującej obszar 4,72 ha. Teren ten jest...

Komputery dla uczniów

Gmina i Miasta Żuromin zakupiła sprzęt komputerowy w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do...

Powszechny Spis Rolny w 2020 r.

Urzędy gmin zrekrutowały prawie 15,5 tys. rachmistrzów, którzy będą wspierać Powszechny Spis Rolny w 2020 r. Powszechny spis rolny będzie przeprowadzony w Polsce od 1...