NABÓR DO PROJEKTU „RAZEM NIE DAMY SIĘ WYKLUCZYĆ” – II Tura

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żurominie informuje, że trwa nabór (II tura) do projektu „Razem nie damy się wykluczyć”, który realizujemy w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania  z siedzibą  w Ciechanowie, Powiatowym Urzędem Pracy w Żurominie oraz w Mławie.
Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji projektu: lipiec 2018r. – 31.12.2019r.

UCZESTNICTWO W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNE

Terminy przyjmowania dokumentów aplikacyjnych:
nabór II- od 02.01.2019r. do 28.02.2019r.

Kryteria uczestnictwa w projekcie:
O uczestnictwo w projekcie mogą się ubiegać mieszkańcy gmin: Żuromin, Bieżuń, Lipowiec Kościelny, Radzanów, Strzegowo, Szreńsk, Kuczbork –Osada, Lubowidz, Lutocin, Siemiątkowo
-osoby z rodzin wielodzietnych, ubogich rodzin z dziećmi, rodzin z osobami starszymi, z osobami niepełnosprawnymi, i rodziców samotnie wychowujących dzieci, osoby korzystające z PO PŻ, korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej,zagrożone wykluczeniem społecznymz co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej:

w których co najmniej jeden członek rodziny jest nieaktywny zawodowo.

Kandydaci do projektu mogą również uzyskać więcej informacji na stronach internetowych www.ssslgd.pl – zakładka: RAZEM NIE DAMY SIĘ WYKLUCZYĆ, http://zuromin.praca.gov.pl/, http://mlawa.praca.gov.pl/, http://mgopszuromin.pl/
Dokumenty rekrutacyjne można bezpośrednio składać w siedzibie SSS LGD w Ciechanowie, ul. Śląska 1, w siedzibach PUP Żuromin, PUP Mława.
M-GOPS Żuromin prowadzi rekrutację dla osób z terenu Gminy i Miasta Żuromin.
 
 
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Oświadczenie uczestnika projektu