Projekt „Human Smart Cities”. Żuromin na pierwszym miejscu!

Żuromin jest jednym z 25 miast, które otrzymają dofinansowanie w ramach projektu „Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców”. Nasz projekt jest na pierwszym miejscu listy. Dzięki niemu, na terenie miasta i gminy zostaną wprowadzone innowacyjne rozwiązania dotyczące uciążliwości zapachowych i przetwarzania śmieci. Będziemy pierwszym miastem, które zastosuje prototypowe rozwiązania tego typu.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zakończyło ocenę wniosków w drugim etapie konkursu “Human Smart Cities. Inteligentne Miasta współtworzone przez mieszkańców”. Zainteresowanie konkursem wśród samorządów było spore ale po przeprowadzeniu oceny merytorycznej i formalnej do dalszego etapu zakwalifikowało się 69 z nich. Komisja konkursowa zdecydowała o przyznaniu dotacji 25 projektom. Żuromin jest wśród nich. Miasto otrzymało największą liczbę punktów w kategorii „miasta małe” a wśród wszystkich 25 miast, tylko jedno miasto miało więcej punktów niż Żuromin.

Dzięki projektowi, Żuromin będzie miał możliwość wprowadzić innowacyjne i prototypowe rozwiązania związane z uciążliwościami zapachowymi i segregacją oraz utylizacją śmieci.

Wniosek o dotację Gmina i Miasto Żuromin złożyła dwa lata temu. Najpierw przeprowadziliśmy ankietę wśród mieszkańców, której celem było poznanie ich opinii na temat uciążliwości zapachowych związanych z produkcja trzody chlewnej oraz problemu sortowania śmieci.

Dzięki temu projekt mógł zostać „uszyty na miarę” potrzeb naszych mieszkańców.

Istotą projektu jest pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców a jego misją rozwój społeczności lokalnej przez kształtowanie otwartego społeczeństwa obywatelskiego. W ramach „Human Smart Cities” zostanie zbudowany prototypowy system monitoringu powietrza oraz inteligentnych śmietników. Powietrze będzie monitorowane za pomocą sensorów zapachowych umieszczonych w różnych miejscach na terenie gminy. Przed Urzędem Miasta stanie kiosk informacyjny, który będzie pokazywał poziom zanieczyszczenia zapachem różnych obszarów miasta. Będzie on również wykorzystywany do komunikacji władz miasta z jego mieszkańcami.  Powstanie geoportal miejski i system informacji przestrzennej umożliwiający ocenę oddziaływania na środowisko.

Istotą projektu jest zaangażowanie społeczności lokalnej. Mieszkańcy zostaną włączeni w diagnozowanie problemów miasta, w badania jakościowe i ilościowe. Odbędą się warsztaty z trzema grupami wiekowymi mieszkańców, którym celem będzie zaprojektowanie możliwej przyszłości i tego w jaki sposób Żuromin będzie się zmieniać. Zostanie również zbudowana sieć  Rady Liderów Lokalnych, których zadaniem będzie mapowanie z użyciem sensorów mobilnych, uciążliwości zapachowe.

Efektem podejmowanych działań będzie opracowanie i udostępnienie zestawu „dobrych praktyk”. Nasze „dobre praktyki” będziemy upowszechniać na konferencjach, warsztatach i szkoleniach przeznaczonych dla mieszkańców miasta, innych samorządów, partnerów oraz jednostek naukowych i organizacji społecznych. Rekomendacje i wykazy „dobrych praktyk” zostaną bezpłatnie udostępnione innym miastom.

To tylko część działań, które zostaną podjęte w ramach projektu „Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców”. Jest ich dużo więcej i wszystkie maja służyć mieszkańcom.

Wartość projektu to 736 800. Dotacja z Ministerstwa wynosi 589 440 zł. Projekt zostanie zrealizowany do końca 2021 roku.

Projekt będzie realizowany przy współpracy z Politechnika Warszawską.

Uzyskaj wsparcie do 55%