Czujnik zbada jakość powietrza

Gmina Żuromin będzie monitorować poziom zanieczyszczenia powietrza. Dane o jakości powietrza będą wyświetlane na tablicy informacyjnej i na platformie internetowej Airly.

Samorząd Żuromina kupił sensory mierzące jakość powietrza. Urządzenie zostanie zamontowane na budynku Żuromińskiego Centrum Kultury. Tam również, zostanie zamontowana tablica, na której będą się wyświetlać dane pomiarowe, takie jak: stężenie pyłów PM1, PM2.5, PM10, temperatura powietrza, wilgotność, ciśnienie.

Jakość  powietrza w Żurominie będzie można również sprawdzić na platformie internetowej Airly.

Koszt zakupu sensora i tablicy to 5 756,40 zł.