Pojemniki do segregacji śmieci trafiły na żuromińskie osiedla

Gmina i Miasto Żuromin kupiła pojemniki do segregacji odpadów komunalnych. Pojemniki już trafiły na osiedla w Żurominie.

Kolorowe pojemniki zostały rozstawione na Placu Zielony Rynek oraz osiedlach wielorodzinnych: na ulicy Warszawskiej (przy budynku poczty), ulicy Targowej, ulicy Szkolnej/Wyzwolenia, ulicy Szkolnej /BP. L. Wetmańskiego, Ul. Żeromskiego, ul. Szpitalnej, ul. Zamojskiego. Na każdym z osiedli ustawiono komplet 3 pojemników do segregacji następujących frakcji odpadów:

– pojemnik w kolorze żółtym – na metale i tworzywa sztuczne

– pojemniki w kolorze zielonym – na szkło

– pojemniki w kolorze niebieskim – na papier