Konferencja dla nauczycieli

W ramach wspólnej inicjatywy Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie oraz Samorządu Województwa Mazowieckiego w Warszawie, organizowana będzie konferencja pn. „Umiejętne stosowanie TIK w nowoczesnej mazowieckiej szkole”.

 Konferencja jest przeznaczona dla dyrektorów i nauczycieli  różnych przedmiotów oraz różnych typów szkół.

 Głównym celem konferencji jest promowanie w mazowieckich szkołach efektywnego uczenia się wspartego nowoczesnymi technologiami.

              Konferencja odbędzie się 3 kwietnia 2019 roku (środa) w siedzibie Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Ciechanowie przy ulicy Sienkiewicza 33, w godz. 11.00-14.30.