Święta z niespodzianką

Akcja Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurominie.

„ ŚWIĘTA Z NIESPODZIANKĄ”

Każdy czeka z niecierpliwością na Święta Bożego Narodzenia.
Dla większości z nas to czas radości i szczęścia.
Zatrzymajmy się na chwilę, pomyślmy o innych i sprawmy im maleńką radość świąteczną.

Akcję organizujemy od 2014 roku z myślą o najbardziej potrzebujących rodzinach lub osobach, zamieszkujących teren naszej gminy. W ubiegłych latach świąteczne upominki sprawiły radość wielu rodzinom i osobom, które dzięki Waszym otwartym sercom mogły cieszyć się magią Świąt.
Każdy z Państwa może przygotować paczkę dla wybranej rodziny lub osoby, spośród niżej podanych, w której mogą znaleźć się np: artykuły spożywcze, książki, zabawki, itp.

Wybór rodzaju paczki, jak i jej wartość jest dobrowolna.
1) Rodzina niepełna (rodzic samotnie wychowujący dzieci),
2) Rodzina lub osoba, w której występuje choroba lub niepełnosprawność,
3) Osoba starsza, samotna o niskich dochodach,
4) Rodzina wielodzietna.

Zachęcamy do zaangażowania się w akcję, aby każdy z nas mógł wnieść do tych rodzin nadzieję i odrobinę świątecznego ciepła.

Jeśli uznają Państwo że warto pomóc, prosimy o kontakt do dnia
20 grudnia 2016 r. w celu ustalenia szczegółów zorganizowania i przekazania paczki.

Proponujemy, by paczka została przekazana osobiście przez darczyńcę lub by darczyńca dostarczył zapakowaną paczkę do siedziby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
a następnie wybrana przez Państwa rodzina lub osoba otrzyma Państwa paczkę.

Kierownik
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Żurominie
Andrzej Wiśniewski

Osoby do kontaktu:
Renata Żelaźnicka, Izabela Grzywińska
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Olszewska 9/11, 09-300 Żuromin
tel. 23 657-22-39, 657-46-51
e-mail:mgops_zuromin@wp.pl