Opieka stomatologiczna dla uczniów

Wszyscy uczniowie szkół podstawowych z terenie Gminy Żuromin zostali objęci opieka dentystyczną. W związku z tym w ramach zajęć szkolnych odwiedzają gabinet stomatologiczny gdzie mają sprawdzany stan uzębienia i jeżeli jest taka potrzeba rozpoczyna się leczenie.