Budżet Obywatelski – wyniki głosowania

Policzyliśmy głosy oddane na zadania zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Gminy i Miasta Żuromin.

W tym roku mieszkańcy zgłosili 10 inwestycji. Każdy mieszkaniec gminy i Żuromina mógł zagłosować na jedną z nich. Na wzięcie udziału w głosowaniu zdecydowało się 5 419 osób (ważnych głosów było 5 323) Najwięcej głosów zdobył “Zakup koszy do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych” – 1488.

Liczba głosów ważnych oddanych na poszczególne zadania:

  1. Wymiana sufitu Kina TON oraz montaż klimatyzacji – 67   

2. Mini tężnia solankowa – 68    

3. Mini Amfiteatr usytuowany na Placu Piłsudskiego – 500     

4. Rewitalizacja terenu przy ul. Parkowej w Poniatowie – 1034           

5.Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Tadajówce – 469

6. Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Rzężawach – 384

7. Eko oświetlenie osiedli w Żurominie – I etap – 276  

8. Remont toalet szkolnych w Szkole Podstawowej w Chamsku – 838           

9. Budowa ogrodzenia boiska w Kliczewie Dużym – 199        

10. Zakup koszy do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – 1488